Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Publikacija 'Naš Tribunal'

Naš Tribunal je publikacija koja predstavlja poglede i percepcije koje mladi u Bosni i Hercegovini (BiH) imaju o pitanjima rata, post-konfliktne pravde i pomirenja. Publikacija sadrži izbor najboljih crteža učenika osnovnih škola i eseja učenika srednjih škola na teme suđenja za ratne zločine, mira i pravde.

Dječiji crteži nastali su tokom radionice organizirane u sklopu 10. godišnjeg ‘Sarajevo Kids festivala’ održanog u junu 2013. Djeca uzrasta od 7 do 14 godina su zamoljena da izraze svoja mišljenja o pravdi i potrebi da se vode suđenja za ratne zločine. Kasnije tokom iste godine, u sklopu projekta Outreach programa namjenjenog mladima, Tribunal je pozvao učenike srednjih škola da učestvuju u nacionalnom konkursu u pisanju eseja tako što će poslati esej na temu “Da li su potrebna suđenja za ratne zločine počinjene tokom oružanog sukoba?” Naš Tribunal predstavlja neke od njihovih osvrta na ovu temu i nudi jedinstven uvid u način na koji djeca i tinejdžeri iz BiH, rođeni tokom ili nakon sukoba, razumiju i tumače događaje iz rata i post-konfliktne procese tranzicijske pravde.