MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR: IT-96-23/1-PT

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
[redigovano]
ZORANA VUKOVIĆA
[redigovano]

 

IZMIJENJENA OPTUŽNICA

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlaštenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog suda, optužuje:

[redigovano]
ZORANA VUKOVIĆA
[redigovano]

za ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI i KRŠENJA RATNIH ZAKONA I OBIČAJA , kako slijedi:

 

OSNOVNI PODACI

1.1 Grad i opština Foča nalaze se jugoistočno od Sarajeva, u Republici Bosni i Hercegovini, na granici sa Srbijom i Crnom Gorom. Prema popisu iz 1991. godine, od 40.513 stanovnika Foče, bilo je 51,6% Muslimana, 45,3% Srba i 3,1 % ostalih. Političko i vojno preuzimanje opštine Foča počelo je s prvim vojnim akcijama u gradu, 7. aprila 1992. Srpske snage, uz podršku artiljerije i teškog naoružanja, počele su zauzimati dio po dio Foče. Zauzimanje Foče završeno je 16. ili 17. aprila 1992. Okolna sela bila su pod opsadom sve do sredine jula 1992.

1.2 Čim su srpske snage zauzele dijelove grada Foče, vojna policija, u pratnji vojnika mještana i vojnika iz drugih krajeva, počela je hapsiti Muslimane i Hrvate. Sakupljanje i hapšenje Muslimana, mještana okolnih sela u opštini, nastavilo se do sredine jula 1992. Srpske snage odvajale su muškarce od žena i protivpravno zatvarale hiljade Muslimana i Hrvata u razne objekte za duži ili kraći pritvor, ili su ih držale praktično u kućnom pritvoru. Tokom pritvora mnogi civili su ubijeni, tučeni ili seksualno zlostavljani.

1.3 Kazneno-popravni dom u Foči (u daljem tekstu: KP dom), jedan od najvećih zatvora u bivšoj Republici Jugoslaviji, bio je glavni zatočenički objekat za muškarce. Muslimanske žene, djeca i starci pritvarani su po kućama, stanovima i motelima u Foči i okolnim selima ili u centrima za duži ili kraći pritvor kao što su Buk Bijela, gimnazija u Foči i sportska dvorana "Partizan". Mnoge od zatočenih žena podvrgnute su ponižavajućim i degradirajućim životnim uslovima, okrutnom premlaćivanju i seksualnom zlostavljanju, uključujući i silovanje.

1.4 Pored gore navedenih zatočeničkih centara, više žena je bilo zatvoreno u kućama i stanovima koji su korišćeni kao javne kuće kojima su upravljale grupe vojnika, uglavnom pripadnika paravojnih formacija. MKCK i druge organizacije nisu intervenisale ne znajući za postojanje ovih zatočeničkih centara. Prema tome, ti zatočenici nisu imali izgleda da budu pušteni ili razmijenjeni.


OPTUŽENI

2.1 [redigovano]

2.2 [redigovano]

2.3 ZORAN VUKOVIĆ, od oca Milojice, rođen 6. septembra 1955. u selu Brusna, opština Foča, bio je stalno nastanjen u Foči. Prije rata, radio je kao konobar i vozač. ZORAN VUKOVIĆ je učestvovao u napadu na Foču i okolna sela, kao i u hapšenju civila. Bio je jedan od zamjenika komandira vojne policije i vođa paravojske u Foči.

2.4 [redigovano]

2.5 [redigovano]


ODGOVORNOST NADREĐENOG

3.1 [redigovano]


OPŠTI NAVODI OPTUŽNICE

4.1 Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini, na teritoriji bivše Jugoslavije, trajalo je stanje oružanog sukoba.

4.2 Za sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, optuženi [je bio] dužan da se pridržava ratnih zakona i običaja.

4.3 Osim ako se ne navede drugačije, sva djela i propusti navedeni u ovoj optužnici dogodili su se u razdoblju od aprila 1992. do februara 1993.

4.4 U svakoj tački optužnice koja optuženog tereti za zločine protiv čovječnosti, što je zločin prema članu 5 Statuta Međunarodnog suda, djela i propusti bili su dio rasprostranjenog, masovnog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, tačnije muslimansko stanovništvo u opštini Foča.

4.5 Svjedoci i žrtve u ovoj optužnici identifikovani su šifrovanim imenima ili pseudonimima, kao na primjer FWS-95, ili inicijalima, kao na primjer D.B.

4.6 Optuženi snos[i] individualnu krivičnu odgovornost za zločine kojima [ga] tereti ova optužnica, shodno članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Individualna krivična odgovornost obuhvata izvršavanje, planiranje, podsticanje, naređivanje ili pomaganje i podržavanje planiranja, pripreme ili izvršenja nekog od niže navedenih djela ili propusta.

4.7 [redigovano]


OPTUŽBE


TAČKE 1-12
Mučenje i silovanje u Buk Bijeloj

5.1 Buk Bijela je naselje na gradilištu hidro-elektrane na rijeci Drini na cesti Brod - Miljevina, koje je pretvoreno u lokalni vojni štab i kasarnu za snage bosanskih Srba i paravojsku nakon preuzimanja Foče i okolnih sela u aprilu 1992. Kompleks u Buk Bijeloj sastojao se od radničkih baraka u kojima je bilo smješteno oko 200 do 300 vojnika, i susjednog motela. Buk Bijela je korištena kao privremeni objekat za zatočavanje i isljeđivanje civila - žena, djece i starijih koji su zarobljeni u raznim selima opštine Foča u julu 1992.

5.2 Dana 3. jula 1992, vojnici pod komandom optuženog GOJKA JANKOVIĆA, među kojima su bili JANKO JANJIĆ, DRAGAN ZELENOVIĆ i ZORAN VUKOVIĆ, uhapsili su grupu od najmanje 60 Muslimanki, djece i nekoliko staraca iz Trošnja i Mješaja i odveli ih u Buk Bijelu. Poslije napada na Foču, sela Trošanj i Mješaji pružila su oružani otpor.

5.3 Dok su nekoliko sati držani u Buk Bijeloj, muslimanski civili bili su postrojeni duž rijeke Drine, a čuvala ih je oružana straža. Prijetilo im se smrću ili silovanjem, a sve vrijeme su ponižavani. Vojnici su prilazili svakom zatočenom civilu i vodili njega ili nju gorenavedenom optuženom na isljeđivanje. Vojnici su odvajali žene od njihove djece. GOJKO JANKOVIĆ, JANKO JANJIĆ, DRAGAN ZELENOVIĆ i ZORAN VUKOVIĆ ispitivali su žene. Cilj ispitivanja bio je da se otkriju skrovišta muškaraca iz sela i naoružanja. Optuženi su ženama prijetili ubistvom i seksualnim zlostavljanjem ako budu lagale. [redigovano]

5.4 [redigovano]

5.5 [redigovano]

5.6 [redigovano]

5.7 [redigovano]

5.8 [redigovano]


TAČKA 1
[redigovano]

TAČKA 2
[redigovano]

TAČKA 3
[redigovano]

TAČKA 4
[redigovano]

5.9 [redigovano]

TAČKA 5
[redigovano]

TAČKA 6
[redigovano]

TAČKA 7
[redigovano]

TAČKA 8
[redigovano]

5.10 [redigovano]

TAČKA 9
[redigovano]

TAČKA 10
[redigovano]

TAČKA 11
[redigovano]

TAČKA 12
[redigovano]

TAČKE 13-28
Mučenje i silovanje u gimnaziji u Foči

6.1 Za vrijeme okupacije koja je uslijedila nakon preuzimanja Foče, gimnazija u Foči koja se nalazi u naselju Aladža, služila je kao kasarna za srpske vojnike i kao neka vrsta objekta za kratkoročni pritvor muslimanskih žena, djece i starijih.

6.2 Od 3. jula pa negdje do 13. jula 1992, najmanje 72 Muslimana, stanovnika opštine Foča, uključujući žene, djecu i starije koji su ranije držani u pomenutoj Buk Bijeloj, pritvorena su u dvije učionice u gimnaziji u Foči. Na dan 13. jula 1992. ili približno tog datuma, svi zatočenici prebačeni su iz gimnazije u sportsku dvoranu "Partizan" u Foči.

6.3 U gimnaziji u Foči zatočenici su bili okruženi srpskim vojnicima koji su patrolirali izvan zgrade gimnazije i stalno ulazili i izlazili iz zgrade. Dvojica milicionera iz SUP-a u Foči čuvala su hodnik ispred učionica u kojima su bili zatočeni civili.

6.4 Mnoge zatočenice su, za vrijeme zatočeništva u gimnaziji u Foči, bile podvrgnute seksualnom zlostavljanju. Od drugog dana zatočeništva, grupe srpskih vojnika su svako veče seksualno zlostavljale, uključujući i grupno silovanje, neke od mlađih žena i djevojaka u učionicama ili u stanovima u okolnim zgradama. Među njima bile su svjedoci FWS-50, FWS-75, FWS-87, FWS-95, FWS-74 i FWS-88, kao što se navodi u daljem tekstu. Vojnici su ženama prijetili da će ih ubiti ili da će im ubiti djecu ako ne pristanu na seksualno zlostavljanje. Žene koje su se usudile usprotiviti seksualnom zlostavljanju bile su tučene. Gorenavedene grupe vojnika sačinjavali su pripadnici vojne policije. Zvali su se "Ćosinim stražarima" prema mjesnom komandiru vojne policije, Ćosoviću. Optuženi GOJKO JANKOVIĆ, DRAGAN ZELENOVIĆ, JANKO JANJIĆ i ZORAN VUKOVIĆ bili su među vojnicima koji su činili te grupe.

6.5 Kao posljedica ovih seksualnih zlostavljanja, fizičko i mentalno zdravlje mnogih zatočenica se ozbiljno pogoršalo. Neke od žena bile su potpuno iscrpljene, imale su vaginalne sekrete, probleme sa mjehurom i neredovne menstruacije. Zatočenici su živjeli u stalnom strahu. Neke od seksualno zlostavljanih žena postale su suicidalne. Ostale su postale ravnodušne prema svojoj sudbini i patile su od depresije.

6.6 Dana 6. ili 7. jula 1992. ili približno tog datuma, DRAGAN ZELENOVIĆ je, u saradnji sa JANKOM JANJIĆEM i ZORANOM VUKOVIĆEM, iz grupe zatočenika odabrao FWS-50, FWS-75, FWS-87 i FWS-95. Optuženi su ih odveli u drugu učionicu gdje su čekali neidentifikovani vojnici. Zatim je DRAGAN ZELENOVIĆ odlučio koja će žena pripasti kojem muškarcu. Ženama je naređeno da skinu odjeću. FWS-95 je odbila, a JANKO JANJIĆ ju je ošamario i uperio pištolj u nju. Zatim je DRAGAN ZELENOVIĆ silovao FWS-75 (vaginalna penetracija). ZORAN VUKOVIĆ silovao je FWS-87 (vaginalna penetracija) a JANKO JANJIĆ je silovao FWS-95 (vaginalna penetracija) u istoj prostoriji. Jedan od vojnika odveo je FWS-50 u drugu učionicu i silovao je (vaginalna penetracija).

6.7 U razdoblju od 8. jula ili približno od tog datuma, pa negdje do 13. jula 1992, pored seksualnih zlostavljanja navedenih u stavu 6.6, DRAGAN ZELENOVIĆ je u najmanje pet navrata predvodio grupu vojnika koja je seksualno zlostavljala FWS-75 i FWS-87. Žene su prvo odvođene u drugu učionicu gimnazije u Foči. Tamo su ZORAN VUKOVIĆ i DRAGAN ZELENOVIĆ silovali FWS-75 i FWS-87 (vaginalna penetracija).

6.8 [redigovano]

6.9 [redigovano]

6.10 [redigovano]

6.11 [redigovano]

6.12 [redigovano]

6.13 [redigovano]

6.14 [redigovano]

TAČKA 13
[redigovano]

TAČKA 14
[redigovano]

TAČKA 15
[redigovano]

TAČKA 16
[redigovano]

6.15 [redigovano]

TAČKA 17
[redigovano]

TAČKA 18
[redigovano]

TAČKA 19
[redigovano]

TAČKA 20
[redigovano]

 

6.16 Gornjim djelima i propustima u odnosu na žrtve FWS-50, FWS-95, FWS-75 i FWS-87, ZORAN VUKOVIĆ je počinio:

TAČKA 21
(Mučenje)

Tačka 21: Mučenje, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5 (f) Statuta Međunarodnog suda;

TAČKA 22
(Silovanje)

Tačka 22: Silovanje, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5 (g) Statuta Međunarodnog suda;

TAČKA 23
(Mučenje)

Tačka 23: Mučenje, KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda, i utvrđeno zajedničkim članom 3 (1) (a) (mučenje) Ženevskih konvencija.

TAČKA 24
(Silovanje)

Tačka 24: Silovanje, KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda.

6.17 [redigovano]

TAČKA 25
[redigovano]

TAČKA 26
[redigovano]

TAČKA 27
[redigovano]

TAČKA 28
[redigovano]

 

TAČKE 29-44
Mučenje i silovanje FWS-48, FWS-50, FWS-75, FWS-87, FWS-95
i drugih žena u sportskoj dvorani "Partizan"


7.1 Sportska dvorana "Partizan" (u daljem tekstu: "Partizan") služila je kao centar za pritvor žena, djece i starijih osoba najmanje od 13. jula 1992. ili približno od tog datuma, pa najmanje do 13. augusta 1992. U tom vremenskom razdoblju, u "Partizanu" je bilo zatočeno najmanje 72 lica. Svi zatočenici bili su muslimanski civili - žene, djeca i nekoliko starijih osoba iz sela u opštini Foča.

7.2 "Partizan" je zgrada srednje veličine smještena u centru Foče u blizini zgrade SUP-a. "Partizan" je od zgrade SUP-a udaljen oko sedamdeset metara. "Partizan" se nalazio na malo višem terenu od ostalih susjednih zgrada tako da se dobro mogao vidjeti iz okoline, što znači i iz zgrade SUP-a. "Partizan" se takođe nalazio u blizini zgrade opštine, gdje su srpske vlasti imale svoje glavne kancelarije. "Partizan" je imao dvije velike dvorane. Svi zatočenici držani su samo u jednoj dvorani. Ta dvorana bila je veličine oko 12 sa 7 metara.

7.3 Ispred glavnog ulaza u "Partizan" bila su postavljena dva milicionera da stražare. Stražari, koji su bili potčinjeni načelniku SUP-a, bili su stalno naoružani automatskim oružjem. Da bi ušli u dvorane, ljudi koji su ulazili u "Partizan" morali su proći pored stražara. Zatočenici nisu mogli napustiti "Partizan" zbog naoružanih stražara.

7.4 Životni uslovi u "Partizanu" bili su okrutni. Zatočenici su držani pod nehumanim uslovima, u pretrpanim i nehigijenskim objektima, izgladnjivani, fizički i mentalno mučeni, te seksualno zlostavljani.

7.5 Odmah nakon što su žene prebačene u "Partizan" počelo je redovno seksualno zlostavljanje. Naoružani vojnici, najčešće u grupama od tri do pet, ulazili su u "Partizan", obično naveče, i odvodili žene. Kada su se žene opirale ili skrivale, vojnici bi ih tukli i prijetili im kako bi ih natjerali na poslušnost. Da bi ih seksualno zlostavljali i silovali, vojnici su žene iz "Partizana" odvodili u kuće, stanove ili u hotele.

7.6 Tri svjedokinje, pod pseudonimima FWS-48, FWS-95 i šesnaestogodišnja djevojčica FWS-50, bile su zatočene u "Partizanu" otprilike od 13. jula do 13. augusta 1992. Druge dvije svjedokinje, pod pseudonimima FWS-75 i petnaestogodišnja djevojčica FWS-87, držane su u "Partizanu" negdje od 13. jula do 2. augusta 1992. Skoro svake večeri za vrijeme njihovog zatočeništva, srpski vojnici odvodili su FWS-48, FWS-95, FWS-50, FWS-75 i FWS-87 iz "Partizana" i seksualno ih zlostavljali (vaginalna penetracija, analna penetracija i fellatio).

7.7 Na dan 13. augusta 1992. ili približno tog datuma, većina zatočenika puštena je iz "Partizana" i deportirana u Crnu Goru. Ženama koje su otišle konvojem 13. augusta, prvi put je pružena ljekarska pomoć u Crnoj Gori. Mnoge žene imaju trajne ginekološke posljedice zbog seksualnog zlostavljanja. Najmanje jedna od njih više neće moći imati djece. Sve žene koje su seksualno zlostavljanje pretrpjele su povrede psihičke i emotivne prirode. Neke su i dalje traumatizirane.

7.8 [redigovano]

7.9 Iste noći [13. jula 1992. ili približno tog datuma], nakon što je JANKO JANJIĆ vratio žene u "Partizan", DRAGOLJUB KUNARAC je te iste tri žene odveo u hotel "Zelengora". FWS-48 je odbila da ide i DRAGOLJUB KUNARAC ju je udario nogom i odvukao napolje. U hotelu "Zelengora", FWS-48 su stavili u zasebnu sobu gdje su je DRAGOLJUB KUNARAC i ZORAN VUKOVIĆ silovali (vaginalna penetracija i fellatio). Oba počinitelja su joj rekla da će roditi srpsku djecu.

7.10 Na dan 14. jula 1992. ili približno tog datuma, JANKO JANJIĆ je ponovo odveo FWS-48 zajedno sa FWS-87 i Z.G. u stambenu zgradu Brena u blizini hotela "Zelengora". Tamo su ih čekali ZORAN VUKOVIĆ i jedan neidenfikovani vojnik. Onda je ZORAN VUKOVIĆ silovao FWS-48 (vaginalna penetracija) dok je neidentifikovani vojnik silovao FWS-87 (vaginalna penetracija) a JANKO JANJIĆ Z.G.

7.11 Na dan 14. jula 1992. ili približno tog datuma, ZORAN VUKOVIĆ došao je u "Partizan" da odvede FWS-50 i FWS-87. Budući da se FWS-50 sakrila, ZORAN VUKOVIĆ je prijetio da će pobiti ostale zatočenike ako se ona ne pojavi. FWS-50 se zatim pojavila. Dvije djevojke odvedene su u stan u blizini "Partizana" gdje je čekao jedan neidentifikovani vojnik. Tamo je ZORAN VUKOVIĆ silovao FWS-50 (vaginalna penetracija), dok je neidentifikovani vojnik silovao FWS-87.

7.12 [redigovano]

7.13 U julu 1992, svjedokinja FWS-87 je često odvođena i silovana (vaginalna i analna penetracija i fellatio). Jednom prilikom svjedokinju FWS-87 su grupno silovala četvorica muškaraca uključujući DRAGANA ZELENOVIĆA i ZORANA VUKOVIĆA.

7.14 [redigovano]

7.15 Na dan 15. jula 1992. ili približno tog datuma, GOJKO JANKOVIĆ odveo je FWS-48 u jednu praznu muslimansku kuću u naselju Aladža. Kada je FWS-48 stigla, tamo je već bilo oko 14 crnogorskih vojnika. Zatim je stigao DRAGAN ZELENOVIĆ sa još oko osam vojnika među kojima se nalazio i ZORAN VUKOVIĆ. DRAGAN ZELENOVIĆ je odveo FWS-48 u jednu prostoriju i zaprijetio da će je zaklati ako se bude opirala. DRAGAN ZELENOVIĆ je silovao FWS-48 (vaginalna penetracija i fellatio) zajedno s još najmanje sedam vojnika. ZORAN VUKOVIĆ bio je šesti čovjek koji ju je silovao. Za vrijeme seksualnog zlostavljanja, ZORAN VUKOVIĆ joj je više puta grizao bradavice. Iako je krvarila nakon tih ugriza, sedmi čovjek joj je gnječio i štipao grudi dok ju je silovao. FWS-48 se od bolova onesvijestila.

7.16 [redigovano]

7.17 [redigovano]

7.18 Iste noći [23. jula 1992. ili približno tog datuma], nakon što su je vratili u "Partizan", JANKO JANJIĆ odveo je FWS-48 i druge dvije žene u stambenu zgradu Brena gdje su već čekali ZORAN VUKOVIĆ i izvjesni Panto. Panto je silovao FWS-48 (vaginalna penetracija). Čula je kako, istovremeno, ZORAN VUKOVIĆ i JANKO JANJIĆ u susjednoj prostoriji seksualno zlostavljaju one druge žene.

7.19 [redigovano]

7.20 [redigovano]

7.21 Te iste noći poslije ponoći  [12. augusta 1992.] JANKO JANJIĆ odveo je FWS-48 zajedno sa drugim ženama u jedan stan u zgradi Brena. Dok su napuštali "Partizan" grupa vojnika prišla je ženama i pokušala ih odvući. JANKO JANJIĆ je vojnicima rekao da mu te žene trebaju za vlastite ljude, a da oni idu u "Partizan" i nađu druge. U zgradi Brena pridružili su im se ZORAN VUKOVIĆ i Panto. Te noći JANKO JANJIĆ silovao je FWS-48. Tokom seksualnog zlostavljanja rekao joj je da je to zadnji put.

7.22 [redigovano]

7.23 [redigovano]

TAČKA 29
[redigovano]

TAČKA 30
[redigovano]

TAČKA 31
[redigovano]

TAČKA 32
[redigovano]


7.24 Gornjim djelima i propustima u odnosu na žrtve FWS-48, FWS-50 i FWS-87, ZORAN VUKOVIĆ je počinio:

TAČKA 33
(Mučenje)

Tačka 33: Mučenje, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5 (f) Statuta Međunarodnog suda.

TAČKA 34
(Silovanje)

Tačka 34: Silovanje, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5 (g) (silovanje) Statuta Međunarodnog suda.

TAČKA 35
(Mučenje)

Tačka 35: Mučenje, KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i utvrđeno zajedničkim članom 3 (1) (a) (mučenje) Ženevskih konvencija.

TAČKA 36
(Silovanje)

Tačka 36: Silovanje, KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda.


7.25 [redigovano]

TAČKA 37
[redigovano]

TAČKA 38
[redigovano]

TAČKA 39
[redigovano]

TAČKA 40
[redigovano]

7.26 [redigovano]

TAČKA 41
[redigovano]

TAČKA 42
[redigovano]

TAČKA 43
[redigovano]

TAČKA 44
[redigovano]

TAČKA 45-48
[redigovano]

8. 1 [redigovano]

8.2 [redigovano]

8.3 [redigovano]

8.4 [redigovano]

8.5 [redigovano]

8.6 [redigovano]

8.7 [redigovano]

8.8 [redigovano]


TAČKA 45
[redigovano]

TAČKA 46
[redigovano]

TAČKA 47
[redigovano]

TAČKA 48
[redigovano]

TAČKA 49-50
[redigovano]

9.1 [redigovano]

9.2 [redigovano]

9.3 [redigovano]

TAČKA 49
[redigovano]

TAČKA 50
[redigovano]

 

/potpis na originalu/
Carla Del Ponte
Tužilac

Dana 5. oktobra 1999.
U Hagu, Holandija