Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet protiv Rahima Ademija i Mirka Norca proslijeđen Hrvatskoj

Predmet protiv Rahima Ademija i Mirka Norca proslijeđen Hrvatskoj

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TAJNIŠTVO

Haag, 14. rujna 2005.
CT/MO/1003-t

PREDMET PROTIV RAHIMA ADEMIJA I MIRKA NORCA PROSLIJEĐEN HRVATSKOJ

Danas, 14. rujna 2005., Vijeće za prosljeđivanje donijelo je odluku kojom proslijeđuje predmet protiv Rahima Ademija i Mirka Norca Republici Hrvatskoj.

Ovo je prvi predmet protiv osoba koje je Međunarodni sud već optužio koji je proslijeđen Republici Hrvatskoj. To je jedini predmet za koji je Tužiteljstvo Međunarodnog suda tražilo da bude proslijeđen Republici Hrvatskoj.

Nalazi Vijeća za prosljeđivanje

U svojim nalazima, Vijeće za prosljeđivanje zaključilo je da su zadovoljeni svi zahtjevi u skladu s pravilom 11bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. To uključuje zaštitu svjedoka, pravedno suđenje optuženicima, te sigurnost da smrtna kazna ne može biti izrečena.

U svojoj odluci, Vijeće za prosljeđivanje navodi sljedeće:

"Pravila osiguravaju da ovaj Međunarodni sud ima trajnu mogućnost da poduzme mjere kako bi predmet koji je proslijeđen nekom nacionalnom sudu bio vraćen na ovaj Međunarodni sud. Imajući to na umu, te s obzirom na odluku Žalbenog vijeća od 1. rujna 2005. u predmetu Stanković, Vijeće za prosljeđivanje će od Tužiteljice zahtijevati izvještaj svaka tri mjeseca, nakon prvog izvještaja po isteku šest tjedana."

Tužiteljstvu Međunarodnog suda naloženo je da preda Tužitelju Republike Hrvatske sav popratni materijal uz optužnicu, te drugi odgovarajući dokazni materijal najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja odluke.

Rahim Ademi je trenutačno privremeno pušten na slobodu; Mirko Norac je u pritvoru u Republici Hrvatskoj, a u nadležnosti je Međunarodnog suda tijekom predraspravnih postupaka.

******

Cjelokupni tekst odluke dostupan je na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org.

Tiskane primjerke optužnica možete na zahtjev dobiti od Ureda za medije.

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda.